Fundamenten

Een sterk bedrijf rust op sterke fundamenten ! Hoe is het gesteld met de fundamenten van uw bedrijf ?

Een sterk en gezond bedrijf kan men vergelijken met een hoge wolkenkrabber : beide hebben sterke fundamenten nodig om de tand des tijds te doorstaan. Als deze fundamenten niet sterk genoeg aanwezig zijn, is de toekomst onzeker en/of zijn er continu veel “reparaties” nodig.

Het heeft nl. niet veel nut om continu de scheuren in de muren of het dak te repareren als de slechte fundamenten van het gebouw aan de oorzaak van deze problemen liggen. Gelukkig kan men van een reeds bestaand gebouw alsnog de fundamenten verstevigen.

In een bedrijf zijn veel problemen zoals bijvoorbeeld problemen met kwaliteit, veiligheid of winstgevendheid te wijten aan het onvoldoende sterk zijn van één of meerdere fundamenten. Dagdagelijks bezig zijn met allerhande “brandjes blussen” in plaats van bezig te kunnen zijn met structurele verbeteringen is meestal ook een indicatie van dieperliggende problemen.

5 Fundamenten voor een sterk bedrijf zijn :

 1. Missie, visie en strategie
 2. Kwaliteitsborging
 3. Goed opgeleide en zelfstandige medewerkers
 4. Standaard processen
 5. Cultuur van Continu verbeteren
Fundament 2

Verdere toelichting :

 • Een heldere visie en missie en hiervan afgeleide strategie en plannen. Iedereen in het bedrijf moet weten waar naar toe en welke koers te varen. Visual management ondersteunt de communicatie. Change management is continu aanwezig om de mensen te begeleiden op weg naar de toekomst. Eenduidige waarden die iedereen kent en toepast, weerspiegelen de eigenheid van het bedrijf.
 • Heel goede kennis van de klanteneisen, vertaald naar kwalitatieve produkten of services met een extern/intern kwaliteitsbeleid. Customer first , en quality first time right !
 • Goed opgeleide en zelfstandige mensen, die continu bijleren. Mensen willen altijd graag bijleren, en nemen graag hun verantwoordelijkheid. Dit zijn essentiële voorwaarden om de mensen gemotiveerd te houden.
 • Gestandaardiseerde performante processen in alle compartimenten van het bedrijf. Zonder standaards is er geen stabiele goede performantie, en kan er geen sprake zijn van continu verbeteren. Standaards zijn bovendien niet enkel nodig in de operatie (of “de productie”) , maar ook in elk ondersteunend proces (dus ook in de kantoren).

  • Productontwikkeling
  • Inkoop
  • Sales en Marketing
  • Administratie
  • Algemeen Management (van visie tot plannen)
  • People management, change management, communicatie
  • Projectmanagement
  • Wereldklasse productieprocessen
  • Een cultuur van continu verbeteren om alle processen en elk standaard werk blijvend te optimaliseren. Stilstand is achteruitgang.
Fundament 1


Hoe is het gesteld met de fundamenten van uw bedrijf ? Herkent u het belang van deze ? Herkent u dan dat het gemis ervan, kan leiden tot veel dagdagelijkse problemen ? Zijn uw mensen vooral bezig met brandjes blussen, in plaats van structureel verbeteren ?

Wilt u dan weten hoe FLAX u kan helpen om deze te verbeteren ? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.